<source id="4oi0q"><nav id="4oi0q"></nav></source>
 • <rp id="4oi0q"></rp>

 • <tt id="4oi0q"></tt>
   <source id="4oi0q"></source>
  1. <video id="4oi0q"></video>
  2. <tt id="4oi0q"><noscript id="4oi0q"></noscript></tt>

   會員登錄

   相同出版社的商品

   相同系列的商品

   瀏覽歷史

   當前位置:
   首頁 > 八字 > 任鐵樵增注/袁樹珊撰輯:滴天髓闡微(臺灣武陵)
   任鐵樵增注/袁樹珊撰輯:滴天髓闡微(臺灣武陵)
   prev next 任鐵樵增注/袁樹珊撰輯:滴天髓闡微(臺灣武陵)
   商品貨號:XYB000017
   商品品牌:臺灣武陵出版社
   商品重量:500克
   市場價格:154元
   本店售價:140元
   用戶評價:comment rank 5
   商品點擊數:19389
   商品總價:
   購買數量:

   商品屬性

   商品屬性
   作者 任鐵樵
   出版社 臺灣武陵出版社
   購書網站 【星易圖書網】港臺原版術數書籍專賣
   圖書書號/ISBN 9789573502821
   初版日期 1997
   開本 25開
   圖書頁數 473
   圖書裝訂 平裝
   購書網址 www.warnarumah.net
   圖書規格 繁體豎排
   圖書版本 古籍影印
   套冊 一套一冊
   出版日期 2017
   系列 八字系列
   備注 41
   繁體資料 任鐵樵增注 袁樹珊撰輯:滴天髓闡微
   特別說明 商品屬性以實際書籍為準。庫存狀況無法實時更新,如欲查詢,請聯系我們


   詳細介紹

    序文

    壬申孟冬、句章蘅園主人、偕其哲嗣簠齋、及老友陳君莘莊、林君茹香、因事來鎮。乃蒙謬採虛聲。引為知 命。召余讌飲於李氏挹江樓上。一見傾心。知為豪杰之士。余贈詩有句云、相逢邂逅渾如舊。閑話陰陽共樂天。簠齌工詩能文。其酬詩有云、媿我十年初學易。心欣 康節樂追陪。虛懷若谷。令人心折。 翌日、孫君偶以精鈔本。任鐵樵先生增註之滴天髓闡微見示。余披閱至再。知其以古本滴天髓正文為綱。古註為目。古註外、復增新註。闡發要旨。並於逐條。排列 命造。以資佐證。學宗陳沈。筆有鑪錘。理必求精。語無泛設。誠命學中罕見之孤本也。及觀觀復居士原跋。知此書為海寧陳氏藏本。並謂安得有心人、壽諸梨棗。 以廣流傳。余遂起謂主人曰。嘗聞張文襄公云、立名不朽。莫如刊布古書。其書終古不廢。則刻書之人、終古不泯。且刻書者、傳先哲之精蘊。啟后學之顓蒙。亦利 濟之先務。積善之雅談。君其留意及之。
   語未竟。主人躍然曰。此書、論命有道。寫作俱佳。余早有影印出版、公諸同好之心。簠齋又曰。家大人謀印此書、籌之熟矣。陳君林君復謂余曰。吾等力任校讎。 乞先生以言弁其首、可乎。余頷領之。今歲初夏、簠齋果以是書影印本四卷、郵寄至鎮。並函索序言。以踐前約。余迴環盥誦。至卷二第四十五葉、載有鐵樵先生命 造、為癸巳、戊午、丙午、壬辰。始知先生乃乾隆廿八年四月十八日辰時生。觀其敘述本命有曰。上不能繼父志、以成名。下不守田園、而務本。始知先生之先德、 必為名宦。先生之家產、必為中人。又曰、至卯運、壬水絕地。陽刃逢生。變生骨肉。家產蕩然。又曰、先嚴逝后。潛心命學。計為餬口。始知先生學命之年。已逾 三旬矣。又曰、予賦性古拙。無諂態。多傲骨。交游往來。落落寡合。所凜凜者、吾祖若父、忠厚之訓。不敢失墜。 吾於是知先生之人格。必為亮節高風。安貧樂道也。再證以卷三第十二葉、某君魁巳命、有曰。余造年月日皆同。換一壬辰時。弱殺不能相制。亦有六弟。得力者、 早亡。其余皆不肖。以致受累破家。吾於是知先生之友于兄弟。困苦不辭也。再證以卷二第七十四葉、某餼生壬子命、有云。丁巳運、連遭回祿。查該生之命。五十 六歲、始行可運。
   適在道光二十七年、歲次丁未。可以知先生壽已七十有五、猶垂簾賣卜。勤勤懇懇。為人推命也。觀復居士原跋、謂陳君言、任先生、何時人。吾生也晚、不及知。 此殆未觀全書、而不諳命學之故。至任先生里居、原書未載。不敢臆斷。然觀其書中增註。大都採自命理約言子平真詮約言、為海寧陳相國素菴著。真詮、為山陰沈 進士孝瞻著。二公、皆浙人也。其書世無刊本間有私家傳鈔。亦必浙人為多且陳相國、謝世於康熙五年沈進士、通籍於乾隆四年。以先生乾隆三十八年誕生計之。其 相距、遠亦不過甫逾百年。近僅數十年耳由是觀之。先生殆亦為浙人乎。約言、真詮學說。余素所服膺。曩著命理探原、採錄不少。然以鐵樵先生之闡微較之。又有 泰山培塿之判矣。
   蓋先生研精覃思。匪伊朝夕。故能綜貫本末。發為文章。其論五行生剋衰旺顛倒之理。固極玄妙。而尤以旺者宜剋。旺極宜泄。弱者宜生。弱極宜剋二條。最為精 湛。至云、人有厚薄。山川不同。命有貴賤。世德懸殊。此又以天命而合地利、人事言也。故其為人論命。嘗曰、某造純粹中和。太平宰相。某造仕路清高。才華卓 越。某造經營獲利。勤儉成功。某造背井離鄉。潤身富屋。某造貪婪無厭。性情乖張。某造揮金如土。破家亡身。某造不事生產。必有后災。某造出身貧寒。為人賢 淑。某造青年守節。教子成名。某造愛富嫌貧。背夫棄子。某造若不急流勇退。能無意外風波。某造蒲柳望秋而彫。松柏經霜彌茂。袞褒斧貶。莫不各具苦心。大義 微言。要皆有關世道。古之君子、所謂既沒而言立者。其在斯人乎。 讀者若徒以命學觀之。舉一遺二。見寸昧尺。其亦有負蘅園喬梓影印流傳之盛意也已。


   孫 序

       命理之學。由來久矣。古之言命者、簡而賅。故庖犧曰正命。仲尼曰天命。老聃曰復命。類皆以得之於天。賦之於人者。正其性。循其理。以安其命而已。后世不安 於天理之自然。旁趨曲解。以取悅當世、蓋騖於理之外、而流於術。牽引附會。學者遂愈趨、而愈岐。雖然、以理定命者。所謂以簡御繁。固為順天之正。而以術合 理者。果能以繁就簡。亦是探命之原。特精斯道者之不數覯耳。 滴天髓一書。相傳為京圖撰。劉誠意註。取通神、六親、為兩大綱。自天道、至貞元。凡分六十二章。析理竟原。悉瑧微妙。第其辭旨古奧。學者病之。余夙好星命 之學。暇軛披覽。亦患少心得。去歲、有持示是編者。讀任鐵樵先生增註。喜其分篇詮釋。援格舉證。於天地陰陽之分化。三元五行之推旋。反覆引申。辭明理達。 使曩所捍格者。罔不觸類旁通。翕歸於理。其為作者功臣。而足以津梁后學、信矣。 逮觀觀復居士書后。始知書藏海寧陳氏。為觀復假於陳、而手錄之者。原刻、己燬於火。則斯篇、已為海內孤本。彌可寶貴。向使陳氏祕藏不以示人。雖示人、而無 若觀復之樂為手錄者。是書、安得復見於世耶。今既幸見之。茍無以善其后。終至若陳氏原本之歸於湮沒。且繹觀復書后語意。非廣為流傳。壽諸梨棗。不大負增註 者。啟發古書之精蘊。手錄者、嘉惠后學之苦心乎。爰付影印、公諸同好。署曰闡微、異於眾也。
   惜觀復居士、不詳其時代姓氏。僅於文字間。譯其 言、而察其行。殆亦古之安命達理。好術數。而邃於學。所謂隱君子之流亞歟。方斯人欲橫流之世,使讀者鋻其盈虛消長之理。示天心之默運。范世道於隱微。俾頑 者儆。靡者奮。豈不足為覺世牖民之一助哉。天下事。莫非緣法。茲編、祕藏於陳氏有年矣。既得鐵樵之增註。觀復之手錄。復及余為之刊行。數子者。生不並代。 而志同道合。此中之展轉引致。雖曰人事。夫豈偶然哉。

   通神論
    天道
    地道
    人道
    知命
    理氣
    配合
    天干
    地支
    干支總論
    形象
    方局
    八格
    體用
    精神
    月令
    生時
    衰旺
    中和
    源流
    通關
    官殺
    傷官
    清氣
    濁氣
    真神
    假神
    剛柔
    順逆
    寒煖
    燥溼
    隱顯
    眾寡
    震兌
    坎離
    六親論
    夫妻
    子女
    父母
    兄弟
    何知章
    女命章
    小兒
    財德
    奮鬱
    恩怨
    閑神
    從象
    化象
    假從
    假化
    順局
    反局
    戰局
    合局
    君象
    臣象
    母象
    子象
    性情
    疾病
    出身
    地位
    歲運
    貞元

   商品標記

   • 任鐵樵增注/袁樹珊撰輯:滴天髓闡微(臺灣武陵)
   • 任鐵樵增注/袁樹珊撰輯:滴天髓闡微(臺灣武陵)
   • 任鐵樵增注/袁樹珊撰輯:滴天髓闡微(臺灣武陵)
   • 任鐵樵增注/袁樹珊撰輯:滴天髓闡微(臺灣武陵)
   • 任鐵樵增注/袁樹珊撰輯:滴天髓闡微(臺灣武陵)
   • 任鐵樵增注/袁樹珊撰輯:滴天髓闡微(臺灣武陵)
   用戶評論
   暫時還沒有任何用戶評論
   網友名稱: 匿名用戶
   電子信箱:
   評價等級: 1 2 3 4 5
   驗 證 碼:
   captcha
   評論內容:
    
   福建快3 www.edunestinstitute.com:新宁县| www.fmciudad9070.com:嘉义市| www.hfrok.com:华蓥市| www.blainebandboosters.org:鄂托克旗| www.atiehnews.com:仙桃市| www.sw557.com:四子王旗| www.ds-mould.com:丰原市| www.troninvestlimited.com:南皮县| www.2323job.com:阳山县| www.jobexperts.org:白银市| www.bjkxxsh.com:湛江市| www.latribune221.com:大厂| www.bmnjn.com:孟连| www.maltavizesi.net:图片| www.qhsjb.com:烟台市| www.cccmlogistics.com:从化市| www.104cn.com:平顶山市| www.postnuk.com:潮安县| www.carbonsilver.com:平遥县| www.mutuosity.com:衡水市| www.videodownloadming.com:鄂伦春自治旗| www.kmnwx.cn:宁城县| www.suzsx.com:玉门市| www.lodhaamara.org:大冶市| www.yzabtattoo.com:枣庄市| www.lishanan.com:景宁| www.usuariointernet.net:德钦县| www.21cloudnet.com:那曲县| www.2828anime.com:罗田县| www.godfoodwine.com:镇坪县| www.jrjhl.com.cn:永安市| www.g2775.com:巩义市| www.diaosizz.com:永宁县| www.nettensatis.com:贺州市| www.zblongyun.com:墨竹工卡县| www.discover-trinity.org:郴州市| www.21toygame.com:德庆县| www.dapinlv.com:巴南区| www.gztaiji.cn:丰镇市| www.za1953.com:奉节县| www.getallsites.com:怀仁县| www.altermolfetta.com:武清区| www.gordon-hippo.com:民勤县| www.ligu-coating.com:松潘县| www.jigoloturkiye.net:万宁市| www.nbajerseysaustralia.com:贺州市| www.yzc833.com:磐安县| www.vip6778.com:辉南县| www.global-b2b-market.com:泾川县| www.g6552.com:安福县| www.xinhuigroup.com.cn:洛川县| www.pyweitong.com:原平市| www.lebronsoldiershoes.com:册亨县| www.pazarlamaturkiye.net:荆州市| www.bebeksekeri-tr.com:梁河县| www.curso-endodoncia.com:政和县| www.hk-zhenda.com:德安县| www.palliaclubekm.com:旺苍县| www.vns4393.com:尼玛县| www.ccss9988.com:精河县| www.qdxiaoertn.com:太谷县| www.revyveskin.org:巴彦淖尔市| www.desertridgesuperblock7north.com:咸宁市| www.globtacs.com:工布江达县| www.mfbcg.com:舟山市| www.gz577.com:辉县市| www.andyhennegan.com:岢岚县| www.thailand-china.com:二连浩特市| www.kmnwx.cn:克拉玛依市| www.alternateexpressions.com:交口县| www.discover-trinity.org:紫阳县| www.fmipsd.com:阿拉善盟| www.rh2010.com:体育| www.egehannakliyat.com:张掖市| www.uidongmun.com:准格尔旗| www.dagangbbs.com:兴业县| www.cosmosofsweden.com:隆子县| www.yujiangquan.com:扎兰屯市| www.relacjelive.net:江安县| www.dawidswierczek.com:白沙| www.politicallyscrewed.com:黄冈市| www.jnsqzn.com:枣庄市| www.freemovieswatch.org:瑞安市| www.dadouyoushebei.com:林甸县|